top of page

Privacyverklaring Christa van Meerten

In overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag je verwachten dat jouw therapeut zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens en jouw behandelgegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.

Jouw behandelgegevens worden uitsluitend gebruikt om je optimaal te kunnen behandelen. Ieder ander gebruik, zoals bijvoorbeeld overleg met de huisarts, is uitsluitend mogelijk met jouw schriftelijke toestemming en wordt altijd eerst met je besproken.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

– NAW-gegevens
– Geboortedatum
– Datum behandeling
– Omschrijving behandeling: therapiesoort
– Kosten van de behandeling.

De praktijk heeft verwerkersovereenkomsten met partijen zoals de verwerkers van de financiële afhandeling t.b.v. de belastingdienst. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Voor deze verwerkers is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Jouw e-mailadres wordt gebruikt voor de facturering, wanneer je niet aanvullend verzekerd bent, en om digitaal met je te kunnen communiceren.

Via het contactformulier op de website www.Fysio500.nl worden de volgende gegevens van jou verzameld:

– Je naam
– Je emailadres
– Het onderwerp

– Je bericht

Deze gegevens worden gebruikt om jouw vraag te kunnen beantwoorden en worden verwijderd na het beantwoorden van jouw vraag.


Contactgegevens
Christa van Meerten

Fysiotherapeut

Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn

Telefoonnummer: 06-18132684                                    
E-mailadres: christavanmeerten@hotmail.com  

KVK nr: 08220713

Privacyverklaring: Welcome
bottom of page