Privacyverklaring Christa van Meerten

In overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag u verwachten dat uw therapeut zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en uw behandelgegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Er is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De wettelijke bewaartermijn is 15 jaar.


Uw behandelgegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal te kunnen behandelen. Ieder ander gebruik, zoals bijvoorbeeld overleg met uw huisarts, is uitsluitend mogelijk met uw schriftelijke toestemming en wordt altijd eerst met u besproken.


Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

– NAW-gegevens
– Geboortedatum
– Datum behandeling
– Omschrijving behandeling: therapiesoort
– Kosten van de behandeling.

De praktijk heeft verwerkersovereenkomsten met partijen zoals de verwerkers van de financiële afhandeling t.b.v. de belastingdienst. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Voor deze verwerkers is sprake van een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Uw e-mailadres wordt gebruikt voor de facturering, wanneer u niet aanvullend verzekerd bent, en om digitaal met u te kunnen communiceren.


Via het contactformulier op de website www.Fysio500.nl worden de volgende gegevens van u verzameld:

– Uw naam
– Uw emailadres
– Het onderwerp

– Uw bericht

Deze gegevens worden gebruikt om uw vraag te kunnen beantwoorden en worden verwijderd na het beantwoorden van uw vraag.


Contactgegevens
Christa van Meerten

Fysiotherapeut

Ietje Kooistraweg 25, 7311 GZ Apeldoorn

Telefoonnummer: 06-18132684                                    
E-mailadres: christavanmeerten@hotmail.com  

KVK nr: 08220713

 

Fysiotherapie Christa van Meerten 'Fysio 500'.

Volgen

  • Google Places
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Contact opnemen

06 18132684

Adres

Ietje Kooistraweg 25
7311 GZ Apeldoorn

©2020 by Fysiotherapiepraktijk Christa van Meerten.